Professionals

Training babydeskundige kinderopvang

Professionals kinderopvang

 • Wij bieden verdiepingssessies, workshops,  ondersteuning en begeleiding op het gebied van onder andere:
 • Visie voor de babyopvang ontwikkelen en implementeren binnen de kinderopvang (zowel voor kinderdagverblijven als gastouderbureaus)
 • Kennis van ontwikkeling van de baby vanaf de         zwangerschap en de invloed van het verloop van deze tijd op de ontwikkeling en het gedrag van de baby
 • Bewust worden van je rol en plaats in het leven van de baby en de ouders als pedagogisch medewerker (mede-opvoeder!)
 • kindgericht en ontwikkelingvolgend handelen
 • Hechtingsprocessen en het belang ervan
 • Goede communicatie en samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers
 • Begeleiding bij het verzorgen van of invulling geven aan ouderavonden
 • We kunnen een brugfunctie vervullen tussen ouders en kinderdagverblijf om met elkaar voor de baby (en de ouders) een zo goed mogelijke overgang te creëren van thuis naar de opvang
 • Coaching van mentoren op de babygroep
 • Coaching en ondersteuning op de werkvloer
 • Gevoelige baby's (en prikkelreductie)
 • Informatie over de recente kijk op borstvoeding                 (ism consulente borstvoedingsorganisatie La Leche Leage)
 • Speelruimte en spelmateriaal
 • Kennis vergroten van verschillende methodes en visies. Hier als babyprofessional bewust keuzes in maken en van daar uit leren bewust te handelen
 • Baby's die veel huilen, hoe kun je helpen?

Professionals zorg- en/of hulpverlening

Ook voor babyprofessionals in andere beroepsgroepen hebben wij genoeg te bieden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Huisartsen, GGD, consultatiebureaus, kraamzorg, verloskundigen en ander zorg- en hulpverlenende instanties kunnen een beroep op ons doen of ouders naar ons doorverwijzen. En andersom. De babycoach werkt vanuit een complementaire visie.
 • Verzorgen van informatieavond en/of individuele begeleiding voor (nieuwe) ouders om bewustwording te vergroten zodat zij in hun kracht staan tijdens zwangerschap, bevalling en daarna
 • Je kunt ons inschakelen wanneer een ouder moeite ervaart met het begrijpen van de signalen die de baby geeft. Als babycoach i.o. kan ik wellicht uitkomst bieden en de ouder ondersteunen in het ontwikkelingsproces van het ouderschap en zorgen dat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf als ouder
 • Coaching voor tienermoeders
 • Aanvullende coaching en begeleiding na de kraamzorg
 • Coaching bij huilbaby's

 Workshop of training kan in overleg

en op maat samengesteld worden