Veranderingen kinderopvang in beeld

Met het goedkeuren en (al gedeeltelijk) in gaan van de wet IKK zijn de eerste veranderingen binnen de kinderopvang een feit. Vele kinderopvangorganisaties hebben al een begin gemaakt met het toewerken naar het voldoen aan deze nieuwe kwaliteitseisen. 

Blij begin kan organisaties hiermee helpen en ondersteunen. 

Wat betekenen deze veranderingen voor de organisatie en de medewerkers, voor de ouders en de kinderen? Welke invloed heeft het op de kwaliteit van de kinderopvang? Het ministerie van SZW heeft video’s gemaakt waarin uitleg, praktische tips en praktische voorbeelden gegeven worden. Uitleg over de 4 pijlers van de nieuwe wet en inspiratievideo’s voor ondernemers, pedagogisch medewerkers en ouders. Hieronder kun je de video’s (die max. 4 min. duren) bekijken. 

Blij begin helpt kinderopvang groeien